Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

ActiviteitenkalenderJaarlijks wordt er, voor aanvang van het nieuwe schooljaar een activiteitenoverzicht samengesteld. Hierin worden alle relevante activiteiten en geplande data vermeld. Leden van het team en de oudercommissie dragen zorg voor de organisatie en uitvoering van de geplande activiteiten.
U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de sportdag, een herfstspeurtocht, afscheid 8e-jaars leerlingen en een zomerfeest, schoolreis of schoolkamp. Deze laatste drie activiteiten zijn om budgetaire en organisatorische redenen in een vaste volgorde verdeeld over drie schooljaren. In het jaar van het schoolkamp, dat voor de gehele bovenbouw wordt georganiseerd, worden voor de onder- en middenbouw alternatieve activiteiten georganiseerd.

Daarnaast worden er regelmatig excursies rond een bepaald thema georganiseerd. 

Als daarvoor voldoende belangstelling is nemen wij bovendien als school deel aan sportactiviteiten buiten schooltijd zoals schaken, tafeltennis, zwemmen en schoolvoetbal. Behalve het feit, dat wij vinden dat de competitiesfeer niet binnen het Montessorionderwijs past, ligt hieraan een organisatorisch probleem ten grondslag. Veel kinderen zitten van huis uit op clubs of zijn in de vrije dagen op vakantie.