Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Informatie voorzieningOuderavonden en Communicatie

Naast de specifieke informatie over het kind zelf, organiseren we materiaal- en inloopavonden waar leerlingen hun werk laten zien aan de ouders. In de onderbouw worden materiaalavonden georganiseerd. De betreffende ouders krijgen uitleg over de materialen en worden in de gelegenheid gesteld het Montessorimateriaal te bekijken en er evevtueel zelf mee te werken. De notulen van de oudercommissie (OC), medezeggenschapsraad (MR) en andere informatie m.b.t. de school wordt via Basisonline verspreid. Belangrijke documenten kunt in de "Boekenkast" van Basisonline vinden. Bij de hoofdingang vindt u daar een beeldscherm waarop actuele beeldmateriaal getoond wordt.

Open dag
Meerdere malen per jaar is er voor ouders van kinderen die in de loop van dat jaar voor het eerst naar school gaan een open dag. Tijdens een reguliere schooldag worden nieuwe ouders en hun kind rondgeleid door de school. 

Info
Alle informatie wordt via Basisonline (ouderportaal) gecommuniceerd.

Schoolkrant
Vier maal per jaar verschijnt er een schoolkrant, de "Montestory", voor het grootste gedeelte gemaakt voor en door kinderen. Hierin vindt u informatie over allerlei activiteiten die in de diverse bouwen plaatsvinden. Ook wordt er een bijdrage geleverd door de oudercommissie en directie.

Activiteitenkalender
Aan het begin van het schooljaar ontvangt iedereen een kalender waarin alle geplande activiteiten, vakanties en bijzonderheden zijn opgenomen. U kunt ook de activiteitenkalender bekijken en downloaden.