Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Kinderziektes en Schoolbezoek

Kinderziektes en Schoolbezoek

Tijdens de basisschoolperiode worden kinderen regelmatig geconfronteerd met kinderziektes. De leerkrachten krijgen veel vragen over infectieziekten, besmettelijkheid, risico’s en het al of niet naar school mogen van het zieke kind. Omdat visies op dit gebied kunnen verschillen hanteert de school de informatie van de GGD, Gooi & Vechtstreek die gebaseerd is op adviezen van RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Bij twijfel is het altijd van belang om, in onderling overleg met de leerkracht, te bepalen of het kind naar school kan komen of dat het beter is om thuis te blijven. De ziekmelding gaat via Basisonline. In geval van “gevaarlijke” infectieziekten (bv. rode hond) zal de school daarvan melding maken op de publicatieborden bij de entree van de school.