Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via E-mail

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Medezeggenschapsraad (MR)

 

Beste ouders,

De Medezeggenschapsraad (MR) van Montessorischool Centrum vertegenwoordigt de belangen van leerkrachten, leerlingen en ouders binnen onze school. We zijn daardoor betrokken bij veel wat er binnen de school gebeurt, maar zeker ook wat er van buitenaf op de school afkomt als het gaat om politiek, beleid en financiën. We proberen daarbij de school zoveel mogelijk te ondersteunen met ideeën, adviezen en waar nodig uiteraard ook constructieve kritiek. 

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Dit om ouders, leerlingen en personeel te betrekken bij het beleid van de school.

De medezeggenschapsraad heeft de volgende rechten:

  • Informatierecht:
    Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
  • Adviesrecht:
    Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur. 
  • Instemmingsrecht:
    Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

De MR komt ongeveer elke 6 weken bij elkaar. De notulen van deze vergaderingen worden op de website geplaatst.

Als u vragen heeft of zaken met de MR wilt bespreken, kunt u altijd contact opnemen met 1 van de leden.

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

.Brent Opmeer (ouder/voorzitter MR)
.Menno Griffioen (ouder)
.Elske Faber (ouder)
.Jessica Gantzert (intern begeleider)
.Bob van Hensbergen (leerkracht)
.Saskia Bos (leerkracht)

U kunt natuurlijk ook per mail met ons contact opnemen: mr@msch.nu