Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Medezeggenschapsraad (MR)

Beste ouders,

Als medezeggenschapsraad (MR) van onze school willen we ons graag aan voorstellen. De MR bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders:

Bob van Hensbergen 
Saskia Bos 
Jessica Gantzert 

Menno Griffioen
Emile Martens
Elske Faber 

Als MR denken wij mee over het onderwijsbeleid, bijvoorbeeld hoe het ervoor staat met de speerpunten die de school heeft vastgesteld voor dit schooljaar. Ook de ouderbijdrage wordt met de MR afgestemd. Daarnaast hebben we besproken welke documenten ouders eenvoudig moeten kunnen vinden. Deze documenten komen beschikbaar op het ouderportaal: het schoolondersteuningsplan staat al in een boekenkast en dit wordt de komende tijd aangevuld met verschillende protocollen.

De stichting heeft ook een gemeenschappelijke MR, van de beide montessorischolen in Hilversum. Daarin vertegenwoordigen Menno en Jessica onze school.

Voor een goede communicatie naar de ouders toe, is er in het ouderportaal ook een boekenkast voor de MR gemaakt. Hier staat het jaarverslag van vorig schooljaar en de vergaderverslagen van dit jaar. Ook zullen we onze vergaderdata toevoegen aan de schoolagenda.

Als MR willen wij graag zowel de ouders als het team vertegenwoordigen, bij de wettelijke taken én bij zaken die op school spelen. Als je meer wilt weten of een vraag hebt, kun je ons natuurlijk altijd aanspreken. Dat kan gewoon op school, of per mail mr@msch.nu

Met vriendelijke groet,

Elske Faber (voorzitter MR)