Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Montessori visieMontessorischool-Centrum behoort tot het "algemeen bijzonder onderwijs" en is een door de Nederlandse Montessorischool Verenigingerkende Montessorischool.

Maria Montessori

Op de Montessorischool wordt er gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori. Zij was een Italiaanse arts die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij noemde "de rechten van het kind." Ze bedoelde daarmee dat het kind recht heeft op onderwijs en opvoeding, gericht op een volledige en vrije ontplooiing, waardoor het kind de kans heeft een gelukkig mens te worden die kan zijn wie hij werkelijk is. In het hierna volgende worden de kernpunten van haar visie weergegeven.

Een goede start
Maria Montessori was er diep van overtuigd dat de eerste levensjaren van het kind van het grootste belang zijn. Als we worden geboren zijn we nog lang niet "af." Vanaf het moment van de geboorte heeft het kind een lange weg van ontwikkeling te gaan, zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht.

Waar heeft het kind behoefte aan?
Alle ontwikkelingen die het kind de eerste levensjaren doormaakt, vinden plaats in wisselwerking met de omgeving waarin het kind opgroeit. Ouders, broertjes en zusjes, andere familieleden, maar ook het land, de cultuur waar het kind ter wereld komt, maken deel uit van die omgeving. Allerlei indrukken prikkelen het kind om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk dat deze prikkels een positief karakter hebben en tegemoet komen aan de basisbehoeftes van het kind. Een kind heeft behoefte aan veiligheid en liefde, en aan interessante bezigheden waarmee hij of zij de wereld kan ontdekken. Een goede voorbereide omgeving is naast het karakter, de mogelijkheden en het temperament van het kind in belangrijke mate bepalend voor de ontwikkeling.