Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

OndersteuningOndersteuning

De leerkrachten hebben positieve en hoge verwachtingen van alle leerlingen en gaan er in principe vanuit dat alle kinderen de basisvaardigheden kunnen verwerven. Wij willen verantwoord en doelgericht omgaan met verschillen tussen leerlingen. Dit houdt ook in dat er zowel aandacht is voor de kinderen die aan de onderkant dreigen uit te vallen, als voor die kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Bedoeld is in te grijpen voordat een kind uitvalt en zoveel mogelijk ondersteuning te bieden binnen de eigen groep.

U kunt een uitgebreide uitleg in het SOP (School Ondersteuningsplan) vinden.