Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Oudercommissie (OC)

Beste ouders,

De Oudercommissie (OC) van Montessorischool-Centrum ondersteunt de school bij allerlei activiteiten. Daarnaast heeft de OC een adviserende en informerende rol.
De OC streeft naar grote betrokkenheid van de ouders en uitstekende communicatie tussen school en ouders. 

De meeste OC-leden zijn ook klassenouder. De aanstelling in de OC is voor een periode van minimaal twee jaar. De OC komt jaarlijks zes keer bij elkaar.
Bij de OC-vergadering zijn de leden, de schooldirecteur en een leerkracht aanwezig.
Tijdens de vergadering behandelt de OC de activiteiten voor de komende periode.  
De schooldirecteur informeert de leden over lopende zaken die van belang zijn voor de ouders. Ook vraagt de school regelmatig advies over uiteenlopende zaken met betrekking tot school en leerlingen.

Enkele voorbeelden van de taken van de OC zijn:

 • Ouders informeren over schoolactiviteiten via nieuwsbrief, schoolkrant en website
 • Organiseren koffieochtend
 • Inkoop en ondersteuning Sinterklaas
 • Organiseren kerstborrel
 • Ondersteuning sportdag en schoolvoetbal
 • Nieuwe ouders rondleiden tijdens de introductieochtend
 • Schoolfotograaf ondersteunen
 • Afscheid groep 8
 • Adviseren over de verbetering van de verkeersveiligheid rondom de school
 • Adviseren traktatiebeleid
 • etc.

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar oc@msch.nu

Met vriendelijke groet,

OC-leden Montessorischool-Centrum