Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Peuterspeelzaal

Vlak bij de basisschool is, de Montessori-peuterspeelzaal gevestigd. Ook in deze peutergroep wordt gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori. Zij is steeds uitgegaan van vorming aan kinderen vanaf de peuterleeftijd, door aan te sluiten bij "gevoelige ontwikkelingsperioden". Daarom hoort een peutergroep bij de Montessorischool. Waar sluit het "zelf doen" beter aan dan bij de peuterleeftijd?
Verlengde peuteropvang Montessori Centrum

BINK biedt nu ook Verlengde peuteropvang (VPO) op peuterspeelzaal Montessori Centrum. Verlengde peuteropvang is, zoals de naam al zegt, een verlenging van de peuterspeelzaalochtend van 8.00 tot 13.00 uur, tijdens schoolweken. Momenteel is VPO er op dinsdag en donderdag, bij voldoende belangstelling wordt ook op maandag en vrijdag een groep gestart. Een voordeel van VPO is dat werkende ouders in aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag.

Verlengde peuteropvang is voor kinderen van twee tot vier jaar en wordt in dezelfde groep gecombineerd met reguliere peuteropvang. Inhoudelijk is het aanbod hetzelfde: alle kinderen volgen hetzelfde programma.

De Montessori-peuterspeelzaal is gehuisvest in NSO Het Spektakel, Tesselschadelaan 16 Hilversum.
Bent u geïnteresseerd in verlengde peuteropvang of heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de afdeling aanmelding: klantcontact@binkkinderopvang.nl of 035 - 6285879 of kijk op www.binkkinderopvang.nl