Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Professionalisering

Montessorischool-Centrum Hilversum heeft in alle midden- en bovenbouw klassen een Digibord

In dit kader zijn de volgende punten relevant:

  • Het project "Passend Onderwijs": gericht op de zorgverbreding 
  • Professionalisering van de leerkrachten: Montessoriopleiding en nascholingscursussen 
  • Leerlingvolgsysteem 
  • Montessoribegeleiding: inzetten van extra leerkracht(-en) voor het begeleiden van kinderen (individueel of groepsgewijs) 
  • Teamteaching: in de bovenbouw worden de lessen aardrijkskunde en gechiedenis groepsgewijs aangeboden. De leerlingen volgen met leeftijdsgenoten een les bij een van de bovenbouwleerkrachten. Vervolgens werken ze de opdracht in hun eigen klas uit. Teamteaching wordt een keer per week gegeven. Naast een efficiente wijze van aanbieden van de leerstof wennen de kinderen op deze wijze aan andere leerkrachten en werkwijzen hetgeen goed voorbereidt op de werkwijze in het voortgezet onderwijs. 
  • Computers: na het leren hanteren van de apparatuur wordt er gewerkt aan de opzet van een verantwoord software pakket. Vanaf de onderbouw wordt er door de hele school met computers, laptops en iPads gewerkt. De school beschikt over een (draadloos) intranet. In 2009 is het eerste digibord in gebruik genomen. Naast een digibord in de centrale hal hebben alle midden- en bovenbouwgroepen inmiddels een eigen digibord in gebruik.