Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Professionalisering

Montessorischool-Centrum Hilversum heeft in alle midden- en bovenbouw klassen een Digibord

In dit kader zijn de volgende punten relevant:

  • Het project "Passend Onderwijs": gericht op de zorgverbreding 
  • Professionalisering van de leerkrachten: Montessoriopleiding en nascholingscursussen 
  • Leerlingvolgsysteem via Parnassys. 
  • Montessoribegeleiding: inzetten van extra leerkracht(-en) voor het begeleiden van kinderen (individueel of groepsgewijs) 
  • In schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met Talentenleerpunten voor alle bouwen. De kinderen die extra uitdaging nodig hebben kunnen daarvan gebruik maken en krijgen individuele begeleiding.
  • Teamteaching: in de bovenbouw worden de lessen aardrijkskunde en gechiedenis groepsgewijs aangeboden. De leerlingen volgen met leeftijdsgenoten een les bij een van de bovenbouwleerkrachten. Vervolgens werken ze de opdracht in hun eigen klas uit. Teamteaching wordt een keer per week gegeven. Naast een efficiente wijze van aanbieden van de leerstof wennen de kinderen op deze wijze aan andere leerkrachten en werkwijzen hetgeen goed voorbereidt op de werkwijze in het voortgezet onderwijs. 
  • In schooljaar 2017-2018 zijn wij overgestapt naar Google Chrome en Chromebooks die in alle groepen ingezet worden. Alle kinderen vanaf groep 3 werken in de Cloud met hun eigen account. Dit account is binnen onze schoolomgeving actief. Vanaf de onderbouw wordt er door de hele school met computers, chromebooks, en iPads gewerkt. Alle midden- en bovenbouw groepen maken gebruik van het digibord.