Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Rol leerkracht"Help mij het zelf te doen"

"Help mij het zelf te doen" is een zeer bekende uitspraak van Maria Montessori. De taak van de leerkracht op een Montessorischool is kinderen helpen zelf te werken. Dit is de basis van de houding van de leerkracht. Montessori heeft heel duidelijk naar voren gebracht dat kinderen alleen door eigen activiteit kunnen leren, kennis kunnen verwerven. Hoewel kinderen kunnen leren door zelfwerkzaamheid is de rol van de leerkracht van niet te onderschatten betekenis. Hij/zij moet hun belangstelling opwekken, hen aanmoedigen en de leerstof op grootse wijze aanbieden. Hij/zij moet een persoonlijkheid en een mens zijn, gevoelig en vol belangstelling voor haar leerlingen (uit: "Door het kind naar een nieuwe wereld ". Maria Montessori).

De taak van de leerkracht is erop gericht dat het kind activiteiten ontplooit. Vanuit deze gedachte is het inrichten van het lokaal met de daarbij behorende leermiddelen een van de eerste taken van de leerkracht: "de voorbereide omgeving". De omgeving die het kind uitnodigt actief aan het werk te gaan. De leerkracht staat klaar deze activiteiten te begeleiden en brengt aan kinderen het gevoel over dat hij/zij hen iets te bieden heeft en hen verder op weg wil helpen. Behalve het voorbereiden van de omgeving is het aanbieden van materialen, leerstof en het stimuleren van het gebruik ervan van groot belang. Het op de juiste wijze aanvoelen van het kind is hierbij een belangrijke taak van de leerkracht. Om kinderen goed te begeleiden, elk in hun bezigheden, moet de leerkracht bescheiden zijn en vol vertrouwen in het kind. Hij/zij luistert, kijkt en volgt het kind met respect.

Scholing leerkracht
Scholing is de verzamelnaam voor opleiding, nascholing en omscholing met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs, de arbeid en de organisatie. Alle leerkrachten die werken op de Montessorischool-Centrum zijn naast het diploma voor volledig bevoegde groepsleerkracht tevens in het bezit van of afstuderend voor het Montessori-diploma. Voor nieuwe collega's is het behalen van dit diploma een vereiste. Binnen de begroting, die jaarlijks wordt vastgesteld, is er voldoende ruimte voor scholingsbudget.

Onderwijsassistenten
We werken momenteel niet met onderwijsassistenten. 

Begeleiding stagiaires
De school beschikt over een schoolopleider die de contacten onderhoudt met de HU (Hogeschool Utrecht). Aan het eind van elk schooljaar wordt een opgave van de beschikbare plaatsingsmogelijkheden voor het nieuwe schooljaar verstrekt.

Vervanging
Enkele leerkrachten op onze school hebben recht op vrije dagen op grond van compensatieverlof "BAPO"regeling. De vervanging bij BAPO geschiedt bij voorkeur door vaste leerkrachten.
Bij ziekte en/of andere afwezigheid van leerkrachten maakt de school gebruik van vervangers via een "invalpool". Als er niemand kan invallen, wordt een groep verdeeld over andere groepen. Het komt gelukkig slechts sporadisch voor dat de kinderen niet op school kunnen worden opgevangen. De directeur verzoekt dan de ouders, indien mogelijk, de kinderen weer mee naar huis te nemen.