Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

De school heeft samenwerkingsverbanden met diverse andere scholen en instanties.
· Het samenwerkingsverband Unita: hierbij zijn alle basisscholen in Hilversum en omgeving aangesloten.
· De voor- tussen- en naschoolse opvang verloopt in samenwerking met de BINK in "Het Spektakel." (Vlakbij de school in de Tesselschadelaan gehuisvest). De KinderVilla en Koningskinderen.
· Voor de creatieve ondersteuning werkt onze school dikwijls samen met o.a. Globe (organisatie voor kunst en cultuur)
· Ridderspoor (huis voor mensen met dementie)

Gewestelijke Gezondheidsdienst Gooi & Vechtstreek

Kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar worden door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gooi & Vechtstreek verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek.
Dit onderzoek vindt plaats in groep 2 en 7.
Alle kinderen ontvangen hiervoor een uitnodiging. In de uitnodiging wordt vermeld waar deze afspraak plaatsvindt: op de school of op een GGD-locatie. De jeugdarts, jeugdverpleegkundige of doktersassistente voert het onderzoek uit en besteedt aandacht aan de groei, ontwikkeling, gezondheid en gedrag van uw kind.

Extra onderzoek
Naar aanleiding van vragen en/of problemen kan er altijd een extra onderzoek worden afgesproken. Dit kan op verzoek van zowel de leerkracht, ouders als het kind. Kinderen die niet in groep 2 of 7 zitten, kunnen dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Verder kan u terecht bij de JGZ voor:
Vragen over de ontwikkeling.
Als u vragen heeft over de lichamelijke, geestelijke of sociale ontwikkeling, kunt u contact opnemen met de JGZ, Het Consultatiebureau of CJC. Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de meeste gevallen kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door.

Opvoed ondersteuning
Ook voor vragen over de opvoeding kunt u bij het Consultatiebureau terecht. De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast biedt de GGD de oudercursus Opvoeden & Zo (3-11 jaar) en 'Beter omgaan met pubers' (12-18 jaar) aan.

Vaccinaties met 9 en 12 jaar
In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties; één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Daarnaast ontvangen meisjes, in het kalenderjaar dat zij 12 jaar worden, oproepen voor de inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV). Deze inenting bestaat uit twee prikken.
Wanneer een kind onvolledig is ingeënt, kunt u voor de ontbrekende inentingen bij de GGD terecht.

Medewerkers JGZ:
De naam van de jeugdarts: Evelien Mensinga
En van de  jeugdverpleegkundige: Sifra Blanken

Bereikbaarheid
Het consultatiebureau is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar via een centraal nummer: (035) 692 63 50.
Ook kan gebruik worden gemaakt van e-mail:
info@jggv.nl of een kijkje te nemen op de website www.jggv.nl.

Logopedie
Aan het begin van het schooljaar worden alle kinderen van groep 2 gescreend op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor, door een logopediste. Aan deze screening zijn geen kosten verbonden. Indien logopedische behandeling wordt geadviseerd, dient u zelf daarvoor een logopediste te zoeken. Op school kan helaas geen behandeling meer plaatsvinden.