Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Schoolmodel

De Montessori peutergroep werkt met kinderen van 2 tot 4 jaar. Aansluitend hierop gaan de kinderen van 4 tot 12 jaar naar de basisschool.
In een Montessori-groep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Door deze heterogene groepen leren de jongeren van de ouderen en geven oudsten hulp aan de jongeren. Zo wisselen per jaar de verantwoordelijkheden t.o.v. elkaar. Kinderen leren hulp te geven en te ontvangen. Het kind zit meerdere jaren bij een leerkracht.

De groepsgrootte
De onderbouwgroepen starten een schooljaar met ongeveer 22 kinderen per klas. In de loop van het schooljaar neemt het aantal leerlingen per klas toe tot 28 à 30 leerlingen per groep. In het kader van de klassenverkleining is voor onze school vastgesteld dat er gemiddeld 26 kinderen in een klas zitten.  

Speciale voorzieningen
Het gebouw heeft momenteel 14 leslokalen, een speellokaal, een centrale hal, een handenarbeidlokaal en een bibliotheek. Daarnaast een team- en directiekamer en diverse nevenruimtes.

Het moderne gebouw heeft ook buiten de leslokalen veel werkplekken voor de kinderen, zoals werktafels op de gang in de hal en in de bibliotheek. Ook kan er aan tafels op het schooldak gewerkt worden.
De school beschikt over een eigen theater-/gymzaal, een multifunctionele ruimte voor sport en culturele activiteiten.