Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Schoolmodel

De Montessori peutergroep werkt met kinderen van 2 tot 4 jaar. Zij zijn gevestigd in de BINK vestiging Het Spektakel. Aansluitend hierop gaan de kinderen van 4 tot 12 jaar naar de basisschool.
In een Montessori-groep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Door deze heterogene groepen leren de jongeren van de ouderen en geven oudsten hulp aan de jongeren. Zo wisselen per jaar de verantwoordelijkheden t.o.v. elkaar. Kinderen leren hulp te geven en te ontvangen. Het kind zit meerdere jaren bij een leerkracht.

De groepsgrootte
De onderbouwgroepen starten een schooljaar met ongeveer 22 kinderen per klas. In de loop van het schooljaar neemt het aantal leerlingen per klas toe tot 28 à 30 leerlingen per groep. In het kader van de klassenverkleining is voor onze school vastgesteld we er naar streven om maximaal 26 kinderen in een klas les te geven.  

Het gebouw
Het gebouw heeft 14 leslokalen, een theater/gymzaal, een centrale arena (in de vorm van een theatertje), een mini arena bij de onderbouw, een handenarbeidlokaal en een bibliotheek. Daarnaast is er een team- en directiekamer en zijn er diverse nevenruimtes. Ook buiten de leslokalen zijn er veel werkplekken voor de kinderen, zoals werktafels op de gang, in de hal en in de bibliotheek. 

De school telt 14 groepen (± 340 leerlingen).
Er zijn:

  • 4 onderbouwgroepen (1e en 2e jaars leerlingen)
  • 5 middenbouwgroepen (3e, 4e en 5e jaars leerlingen)
  • 5 boven-bouwgroepen (6e, 7e en 8e jaars leerlingen.

Naast de groepsleerkrachten zijn er vakleerkrachten voor gymnastiek en handvaardigheid, twee Montessori-begeleidsters, een administratieve kracht, een conciërge en een directeur werkzaam op school. Tevens wordt er regelmatig gewerkt met gastdocenten voor lessen op speciale "vakgebieden" als toneel, muziek, dans, programmeren enz..

Het gebouw is een veilig schoolgebouw. Adviezen van de Arbo-dienst, de G.G.D., Bouw- en Woningtoezicht en de Brandweer zijn middels aanpassingen in het gebouw of door aanvullingen op de voorzieningen uitgevoerd. Twee maal per jaar oefenen wij ons ontruimingsplan. Er zijn een aantal leerkrachten voor de functie van Bedrijfshulpverlener gecertificeerd!
Met het schoonmaakbedrijf wordt zeer regelmatig overleg gevoerd om het gebouw zo goed mogelijk schoon te houden. Voor de diverse groepen zijn er aparte speelplaatsen. Naast een grote zandbak zijn er veilige speeltoestellen op het terrein aanwezig.

Situering van de school
Het moderne gebouw ligt op een rustige plaats in het centrum van Hilversum, vlakbij het station en de ringweg. De kinderen komen uit verschillende wijken van Hilversum.
De ingang bevindt zich aan de Naarderstraat. De stoplichten zorgen daar na schooltijd voor het veilig oversteken. In verband met de verkeerssituatie adviseren wij u te voet of met de fiets te komen. Er is ruim voldoende stalling mogelijkheid aanwezig. Moet u grotere afstanden overbruggen dan adviseren wij u te carpoolen. Voor uw auto kunt u, de parkeervoorziening voor de school gebruiken. De school heeft een achteruitgang aan de Schoolstraat.