Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Schoolveiligheid

Veiligheid is een belangrijke basis voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen, ouders en teamleden.

Om de veiligheid te waarborgen zijn er een groot aantal afspraken gemaakt die in protocollen zijn vastgelegd.
Daarnaast zijn er voorzieningen in en om het gebouw die de veiligheid vergroten. Diverse voorzieningen worden jaarlijks gekeurd.
Verbeterpunten uit inspecties en keuringen worden in een actieplan opgenomen. Afhankelijk van de urgentie worden prioriteiten gesteld.
De (meerjaren-) planning wordt besproken met de MR waardoor controle en borging van het proces wordt gerealiseerd.

Om een indicatie te geven van aspecten die mede bepalend zijn voor de schoolveiligheid volgt hierna een overzicht:
- Keuringen speeltoestellen en gymzaal
- Keuringen installaties o.a. cv, inbraak- en brandbeveiliging
- Klimaatbeheersing
- Controle gevaarlijke stoffen
- Controle legionella
- Algemene Risico Inventarisatie (arbodienst)
- Hekwerken en slagbomen rond parkeervoorziening en schoolplein

Naast genoemde voorzieningen zijn er een aantal praktische zaken geregeld waarvoor het team verantwoordelijk is.
- EHBO/bedrijfshulpverlening*
- Toezicht op leerlingen in en om de school
- Toezicht op bezoekers/ouders en collega’s
- Ontruimingsplan uitvoeren/oefenen

* Met een vaste regelmaat wordt het team geschoold om de EHBO en BHV op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.
Er worden teamtrainingen EHBO en brandbestrijding gegeven. Twee maal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden o.l.v. twee vanuit het team aangestelde BHV-ers.