Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via e-mail: administratie@msch.nu

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Vakantierooster

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017/2018:

Studiedag gr. 1 t/m 4

vrijdag 20 oktober

Herfstvakantie 

maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober

gr. 1 t/m 4 middag vrij 
gr. 1 t/m 8 beginnen 1 uur later

dinsdagmiddag 5 december
woensdagochtend 6 december (start 09.30u)

Vrije dagen/dagdelen:
groep 1 t/m 4
groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8


donderdagmiddag 21 december
vrijdagochtend 21 december  
vrijdagmiddag 22 december

Kerstvakantie

maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 

Studiedag gr. 1 t/m 4 vrij

donderdag 22 februari

Voorjaarsvakantie

vrijdag 23 februari t/m vrijdag 2 maart

Pasen

vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april

Studiedag gr. 1 t/m 4 vrij

vrijdag 20 april

Meivakantie

maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei

Hemelvaart 
Dag na Hemelvaart vrij

donderdag 10 mei 
vrijdag 11 mei 

Pinksteren

maandag 21 mei 

Vrije dagdeel:
groep 5 t/m 8


vrijdagmiddag 20 juli

Zomervakantie

 maandag 23 juli t/m 2 september