Naarderstraat 100
1211 AM Hilversum
 035 - 624 75 97 

Ziekmelding: via Basisonline

Contact via E-mail

Ouderportaal

Onze communicatie verloopt via Basisonline. Zodra uw kind op school is gestart, ontvangt u van de administratie een inlogcode. 
https://ouders.basisonline.nl/

Welkom op de website van de Montessorischool-Centrum

Op Montessorischool-Centrum Hilversum geven wij, conform de denkbeelden van Maria Montessori, individueel onderwijs waarbij gebruik gemaakt wordt van specifiek ontwikkeld lesmateriaal. Elk kind kan in zijn eigen tempo werken en leert bij ons zelf zijn of haar werk te kiezen en tijd in te delen. De kinderen leren met elkaar om te gaan, voor elkaar te zorgen en elkaar niet te storen. We werken met speciaal opgeleide Montessori-leerkrachten. Er zijn geen jaarklassen en we hebben 14 heterogene groepen 4 onder-, 5 midden- en 5 bovenbouwgroepen.

Naast individueel onderwijs wordt er veel aandacht besteed aan handenarbeid, gymnastiek, dans, drama en muziek gegeven door vak- en gastdocenten. Daarnaast worden er regelmatig excursies georganiseerd.

De school is centraal gelegen aan de Naarderstraat in Hilversum. Er is een continurooster, waardoor het halen en het brengen beperkt wordt. Bovendien is er een goede samenwerking met de voor-, tussen- en naschoolse opvang.

Voor de allerkleinsten (2 tot 4 jaar) is er vlak bij de school een Montessori peuterspeelzaal beschikbaar, die valt onder het bestuur van BINK (tussen- en naschoolse opvang). 

Het bestuur van de stichting Hilversumse Montessorischolen bestaat uit 4 ouders en de directeuren van beide scholen, ondersteund door een onderwijskundig bureau.  Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de directeur van onze school.

Wat zeggen leerlingen, ouders en team zelf over de school?

Opmerkingen van de leerlingen uit de rapportage onderwijszorgprofiel 2011 (Seminarium voor Orthopedagogiek):

 • Je wordt goed geholpen door juf/meerster en/of medeleerling
 • De samenstelling van de groep is leuk, langer bij één leerkracht heeft veel voordelen
 • Buitenspelen kan heel goed
 • Gymnastiek is fijn
 • Techniek is leuk om te doen
 • De muzieklessen zijn heel leuk
 • Als je klaar bent met je werk mag je zelf kiezen en dan kan je ook spelletjes kiezen.

 Sterke punten volgens ouders in de laatste ouderenquête (iedere 4 jaar):

 • Kindgericht onderwijs/goede begeleiding kind                 
 • Leuke/goede vriendelijke leerkrachten       
 • Leuke projecten/activiteiten, muziekuitvoeringen, ruimte voor creativiteit
 • Omgang met kinderen en ouders (respect)
 • Goede prestatie/leerresultaten
 • De structuur van het onderwijs       
 • Sfeer in de school, in de klas en kinderen onderling                     

 Uit de laatste enquête kwaliteitszorg onder leerkrachten (ieder jaar):

 • Onze school is voor leerlingen een veilige school
 • Op school wordt voldoende aandacht besteed aan kennisontwikkeling
 • Ik voel me betrokken bij de school en ik vind de school een prettige school om op te werken
 • Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het ontwikkelen van de zelfstandigheid
 • We houden rekening met leerlingen die meer willen of kunnen, we differentiëren bij de instructie en de verwerking