Leerlingvolgsysteem

Om te weten of ieder kind zich naar zijn wens en mogelijkheden ontwikkelt en vast te stellen of de gestelde onderwijsdoelen worden bereikt, beschikt onze school over een leerlingvolgsysteem waarbij er sprake is van systematisch observeren en registreren. Dit is noodzakelijk omdat kinderen niet allen tegelijk op hetzelfde niveau werkzaam zijn, maar elk hun eigen ontwikkeling volgen. Het leerlingvolgsysteem is een registratiesysteem waarmee de ontwikkeling van kinderen wordt vastgelegd. Dit zijn gestandaardiseerde, school onafhankelijke toetsen, behorend bij elke leeftijd. Deze toetsen worden individueel of groepsgewijs afgenomen. Wij hanteren op onze scholen het Cito-leerlingvolgsysteem. Als eindtoets gebruiken wij de IEP-toets. De uitslagen van de toetsen worden met de ouders besproken.

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie