Ouderbijdrage

Om die kwaliteit te realiseren die wij vanuit onze Montessorivisie op het onderwijs hebben kent de stichting HMS sinds jaar en dag een ouderbijdrage. 
Samen met de inkomsten van het rijk vormt de ouderbijdrage een noodzakelijke basis om het verschil in kwaliteit te kunnen maken. 
De ouderbijdrage is een bedrag waarvan veel extra’s betaald worden. Deze wordt o.a. besteed aan o.a.: gastdocenten, vakleerkrachten, extra handen in de klas/ Montessoribegeleiding, projecten, schoolreizen, excursies, feesten, overblijven, ICT en culturele vorming.

De ouderbijdrage is voor kalenderjaar 2023 vastgesteld op € 250,00 per kind.
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht m.b.t. de hoogte en besteding van de ouderbijdrage. Jaarlijks wordt de besteding van de ouderbijdrage opgenomen in de begroting en verantwoord in de jaarrekening.

De inning van de ouderbijdrage wordt automatisch geïncasseerd, met de mogelijkheid om in termijnen te betalen. 
Er is een regeling voor ouders die door gewichtige omstandigheden de ouderbijdrage moeilijk of onmogelijk kunnen voldoen.

De ouderbijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage. 

Het correspondentieadres voor de ouderbijdrage is:
administratie@msch.nu

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie