Ongevallenverzekering

De Stichting Hilversumse Montessorischool heeft ten behoeve van leerlingen en leerkrachten een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is iedere schooldag of periode die in schoolverband wordt doorgebracht (bij een schoolkamp dus ook s nachts) van kracht. De verzekeringstijd is dagelijks vanaf een uur voor tot een uur na schooltijd. Bij een afstand van meer dan vier kilometer van huis tot school is dit twee uren.

Verzekerd zijn:

  • een uitkering bij overlijden
  • blijvende invaliditeit
  • geneeskundige kosten
  • tandartskosten

Veel ongelukken vinden nu eenmaal plaats onderweg naar school of huis. Onze ongevallenverzekering heeft echter een aanvullende waarde en komt zeker niet in de plaats van de verzekering die u al heeft lopen. Zoals bij alle verzekeringen, is het verstandig om ingeval er schade is dit zo mogelijk onmiddellijk bij de school te melden, liefst schriftelijk, onder vermelding van datum, plaats, tijd, vermoedelijke schade, getuigen en betrokkenen (politie, dokter, etc.). Verder is er een W.A.-verzekering die de aansprakelijkheid van het schoolbestuur, directie en de leerkrachten (inclusief ouders die de leerlingen tijdens de schooluren begeleiden) regelt. De persoonlijke aansprakelijkheid van leerlingen is dus niet verzekerd.

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie