Foto's en video-opnames

Steeds vaker worden er in of om de school foto’s of video-opnames bij allerlei activiteiten gemaakt. Dit is een trend waar wij niet omheen kunnen. 
Van belang is echter dat wij verantwoord en respectvol met het beeldmateriaal omgaan. De foto’s die op school gemaakt worden, zijn in het ouderportaal beschikbaar voor alle ouder/verzorgers van onze school. Daarnaast worden foto’s soms gebruikt voor de schoolkrant, de website of de activiteitenkalender. Wij plaatsen deze foto's niet op social media.
Video-opnames worden soms gemaakt bij activiteiten, maar ook om klassensituaties te filmen om leerkrachten te begeleiden bij hun onderwijskundige taak. Die beelden zijn dan alleen voor intern gebruik en worden na bespreking vernietigd. Het doel daarvan is het optimaliseren van het onderwijsproces en de kwaliteit van het onderwijs. 

In het kader van de privacy is het gebruikelijk toestemming te vragen aan de ouders/verzorger wanneer er opnames gemaakt gaan worden. Omdat dit steeds vaker aan de orde van de dag is verzoek ik u hierbij akkoord te gaan met het feit dat uw kind in schoolverband mogelijk gefotografeerd of gefilmd kan worden. 
Indien u hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u dit per mail te laten weten (directie@msch.nu). 
Vanzelfsprekend zullen wij vanuit de schoolorganisatie uw standpunt respecteren.

Ouders/verzorgers die opnames van schoolactiviteiten maken, verzoeken wij dat beeldmateriaal alleen voor privédoeleinden te gebruiken en niet op social media te plaatsen! 
Wilt u uw beeldmateriaal delen met andere ouders/verzorgers dan kunt u de conciërge verzoeken dit te plaatsen in het ouderportaal. 
 

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie