Montessori visie

Maria Montessori

Op een Montessorischool wordt gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori. Zij was een Italiaanse arts en heeft zich haar leven lang ingezet voor wat zij noemde "de rechten van het kind." Ze bedoelde daarmee dat het kind recht heeft op onderwijs en opvoeding, gericht op een volledige en vrije ontplooiing, waardoor het kind de kans heeft een gelukkig mens te worden. Het kind krijgt hiermee de kans waardoor het kan worden wat het werkelijk is. 

Een goede start 

Maria Montessori was er diep van overtuigd dat de eerste levensjaren van het kind van het grootste belang zijn. Als we worden geboren zijn we nog lang niet "af." Vanaf het moment van de geboorte heeft het kind een lange weg van ontwikkeling te gaan, zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht.

Waar heeft een kind behoefte aan

Alle ontwikkelingen die het kind de eerste levensjaren doormaakt, vinden plaats in wisselwerking met de omgeving waarin het kind opgroeit. Ouders, broertjes en zusjes, andere familieleden, maar ook het land, de cultuur waar het kind ter wereld komt, maken deel uit van die omgeving. Allerlei indrukken prikkelen het kind om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk dat deze prikkels een positief karakter hebben en tegemoet komen aan de basisbehoeftes van het kind. Een kind heeft behoefte aan veiligheid en liefde, en aan interessante bezigheden waarmee hij of zij de wereld kan ontdekken. Een goede voorbereide omgeving is naast het karakter, de mogelijkheden en het temperament van het kind in belangrijke mate bepalend voor de ontwikkeling.

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie