Hulpouders

Er zijn natuurlijk een groot aantal praktische zaken, waarbij de school de hulp van de ouders goed kan gebruiken.

Ouders zetten zich in bij o.a:

 • Groepslezen
 • Bibliotheekwerk
 • Schoolkrantredactie
 • Muziekprojecten
 • Hoofdluiscontrole 
 • Vervoer bij excursies
 • Het meehelpen met de grote festiviteiten, schoolreisjes
 • Het werken met computers, laptop en iPad
 • Oudercommissie
 • Medezeggenschapsraad
 • Bestuur


Verzoeken voor hulp worden via het ouderportaal verspreid.

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie