Klachtenregeling

Als het niet goed gaat?

Als het goed gaat met je kind, gaat het ook goed met jou als ouder. De ontwikkeling van een kind verloopt vaak met sprongen. In de 8 jaar dat het kind bij ons op school zit, is het niet ondenkbaar dat er een periode komt waarin het even minder goed gaat. Wanneer je als ouders niet tevreden bent  is het belangrijk dat je dit bespreekbaar maakt bij de leerkracht. Afhankelijk van de aard van het probleem kan de intern begeleider of de directeur aansluiten bij het gesprek. Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing.

Vertrouwenspersoon

Meer persoonlijke problemen kunnen kinderen en/of ouders melden bij de contactpersoon binnen de school. Dit is Ada van der Lee. Zij werkt op maandag dinsdag en woensdag. Via de mail is ze te bereiken op: ada.vanderlee@msch.nu
Naast een intern contactpersoon is er ook nog een extern vertrouwenspersoon aan de stichting verbonden. Dat is Anneke van Es, Lijsterbeslaan 22, 1214 LS Hilversum, 035-6234723, ahm@planet.nl.

Klachtencommissie

Komen we er echt niet samen uit dan kan de klacht voorgelegd worden aan de klachtencommissie. De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (geschillen commissie bijzonder onderwijs). De klachtencommissie kan de school adviseren om bepaalde zaken anders aan te pakken of te verbeteren.
www.gcbo.nl

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie