Oudercommissie (OC)

De Oudercommissie (OC) van Montessorischool-Centrum ondersteunt de school bij allerlei activiteiten. Daarnaast heeft de OC een adviserende en informerende rol. 
De OC streeft naar grote betrokkenheid van de ouders en uitstekende communicatie tussen school en ouders. 

De OC-leden zijn ook klassenouder, met uitzondering van de voorzitter. De aanstelling in de OC is voor een periode van minimaal twee jaar. De OC komt jaarlijks zes keer bij elkaar. Bij de OC-vergadering zijn de leden, de schooldirecteur en een bouwcoördinator aanwezig. 
Tijdens de vergadering behandelt de OC de activiteiten voor de komende periode.  
De bouwcoördinator informeert de leden over lopende zaken die van belang zijn voor de ouders. 

Enkele voorbeelden van de taken van de OC zijn:

 • Ouders informeren over schoolactiviteiten via nieuwsbrief, schoolkrant en website
 • Organiseren koffieochtend
 • Inkoop en ondersteuning Sinterklaas
 • Organiseren kerstborrel
 • Ondersteuning sportdag en schoolvoetbal
 • Nieuwe ouders rondleiden tijdens de introductieochtend
 • Schoolfotograaf ondersteunen
 • Afscheid groep 8
 • Adviseren over de verbetering van de verkeersveiligheid rondom de school
 • Adviseren traktatiebeleid
 • etc.

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar oc@msch.nu

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie