Schoolveiligheid

Veiligheid is een belangrijke basis voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen, ouders en teamleden.

Om de veiligheid te waarborgen zijn er afspraken gemaakt die in protocollen zijn vastgelegd. 
Daarnaast zijn er voorzieningen in en om het gebouw die jaarlijks gekeurd worden.
Zoals:
- Speeltoestellen en gymzaal
- Installaties o.a. cv, inbraak- en brandbeveiliging
- Klimaatbeheersing
- Controle gevaarlijke stoffen
- Controle legionella
- Algemene Risico Inventarisatie (arbodienst)
- Hekwerken en slagbomen rond parkeervoorziening en schoolplein

Naast genoemde voorzieningen zijn er een aantal praktische zaken geregeld waarvoor het team verantwoordelijk is.
- EHBO/bedrijfshulpverlening*
- Toezicht op leerlingen in en om de school
- Toezicht op bezoekers/ouders en collega’s
- Ontruimingsplan uitvoeren/oefenen

* Met een vaste regelmaat wordt het team geschoold om de EHBO en BHV op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.
Twee maal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden o.l.v. twee vanuit het team aangestelde BHV-ers.

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie